Młotek sędziowski oraz obrączki leżące na stolePrawo cywilne

Prawo cywilne dotyczy życia codziennego każdego z nas, odpowiada bowiem za regulację stosunków prawnych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Liczne, skomplikowane i stale zmieniające się przepisy z pewnością nie ułatwiają osobom nieposiadającym wiedzy prawniczej w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu problemów natury prawnej. Ogólne zasady z zakresu prawa cywilnego, dotyczące na przykład prawa własności czy odszkodowań, są znane większości społeczeństwa. Problem pojawia się wówczas, gdy dochodzi do sytuacji złamania przepisów prawa cywilnego bądź konieczności dochodzenia należności majątkowych. Szybka, zdecydowana i zgodna z prawem interwencja adwokata okazuje się niezbędna, aby osoba poszkodowana mogła otrzymać należne jej zadośćuczynienie.

 

Prawo umów, spadkowe i rzeczowe

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach cywilnych dotyczących ochrony praw własności, rozwodu i podziału majątku, ustanowienia służebności, eksmisji, zasiedzenia, zadośćuczynienia za krzywdę, odwołania darowizny, sprawach spadkowych oraz wielu innych sytuacjach, wchodzących w skład prawa cywilnego.

Zawieranie różnego rodzaju umów, kontraktów czy spisywanie oficjalnych dokumentów również powinno zostać skonsultowane z adwokatem. Biegły specjalista z naszej Kancelarii w Gdańsku szczegółowo zweryfikuje Państwa umowę pod kątem ewentualnego ryzyka, pomoże w negocjacjach warunków, wyda opinie lub od podstaw sporządzi zgodne z prawem pismo, poruszające wszystkie interesujące Państwa aspekty. Z pomocy specjalisty mogą Państwo skorzystać również wtedy, gdy zawarta z osobą czy firmą umowa zostanie zerwana lub wykonana w sposób niezgodny z ustalonymi wcześniej zasadami.